Kigali 2

Home of Hope
Marc François 
 
 

Home of Hope in Kigali is een centrum voor opvang van wezen, bejaarde en verlaten mensen.
Er wordt naar gestreefd om hen ondersteuning te bieden door het verstrekken van voedsel, kledij en onderwijs.

Onlangs werd een bijkomend project gestart:  Opvang en opvoeding van de straatvrouwen.
In Kigali zijn er heel wat alleenstaande vrouwen (gescheiden of ongehuwde moeders) die rondslenteren in de stad. Om te overleven gaan ze
bedelen of vallen in de prostitutie. Er wordt met deze vrouwen contact opgenomen en ze worden opgevangen in het centrum, sommige
vergezeld van een of twee kleine kinderen.
Er worden diverse vormingsprogramma's aangeboden, o.a. algemene opvoeding en cursussen om in eigen levensonderhoud te kunnen
oorzien (bvb. postkaarten ontwerpen, manden vlechten, vervaardigen van tapijten…).

Wilt u dit project steunen. Klik hier.
Copyright (c) Kontinenten. All rights reserved.