Ouagadougou Temnaoré

Centre de Formation 
Centre de Santé
Ecole Primaire
Georges Jacques                                      
 Jacquesgeorges

Dit project bestaat uit volgende luiken:

- Vormingscentrum - Ouagadougou:
Hulp voor de opleiding onderwjs en verpleging.

- Gezondheidscentrum Temnaoré:
In het centrum worden jaarlijks een groot aantal zieken die van verafgelegen gebieden komen verzorgd.
Hulp bij de aankoop van laboratoriumapparatuur.

- Lagere school Temnaoré:
De gebouwen van de school die reeds meerdere decennia verwaarloosd werden, worden hersteld.

Wilt u dit project steunen. Klik hier.

 

Copyright (c) Kontinenten. All rights reserved.