Mary’s Meals Belgium
Wivina Cuppens
 MarysMeals2
                                              Een eenvoudige oplossing voor de honger in de wereld

                     MarysMealsLogo  MarysMeals  

MarysMeals1   MarysMeals3 
We voeden momenteel iedere schooldag 1.230.171 kinderen.

Mary’s Meals werkt in 14 landen:
Afrika: Benin, Kenya, Liberia, Malawi, Uganda, Zambia, Zuid-Soedan
Azië: India, Libanon, Myanmar, Syrië, Thailand
Amerika: Ecuador, Haïti

Onze missie:
Elk kind dagelijks een voedzame maaltijd geven op een plek van onderwijs.
We moedigen de kinderen aan om naar school te gaan, zodat ze een opleiding kunnen krijgen die hen in de toekomst een uitweg uit de armoede kan bieden.
€15,60 kost het slechts om één kind een heel schooljaar te voeden.

Ontstaan:
* In 1992 deed een Schotse familie een oproep om de bevolking van Bosnië-Herzegovina te helpen, die te lijden had onder de oorlog daar.
Wat bedoeld was als een eenmalige tussenkomst, groeide in de daaropvolgende jaren in een snel tempo uit tot een organisatie over de hele wereld.
Het werd een internationale beweging die steun krijgt van mensen uit verschillende kringen en met verschillende achtergronden.
Men begon huizen te bouwen voor weeskinderen in Roemenië, hielp teruggekeerde vluchtelingen in Liberia door mobiele ziekenhuizen op te richten en bleef materiële hulp leveren aan Kroatië en Bosnië en talloze andere projecten.

* In 2002 werd gestart met noodvoedselhulp voor kinderen in Malawi.
Dat was in reactie op het besef dat vele arme kinderen onderwijs ontberen omdat ze moeten werken om te overleven. Bovendien gebeurde dit vanuit de overtuiging dat het verstrekken van een dagelijkse schoolmaaltijd deze vicieuze cirkel van armoede kan doorbreken.

      MarysMealsKenyaElDoret1   MarysMealsKenyaElDoret2
       We bereiken kinderen in de stedelijke sloppenwijken van Nairobi en Eldoret
       en jonge Turkana kinderen in verafgelegen stammen.

Doelstellingen:

Schoolvoedingsprogramma’s:
Mary’s Meals concentreert zich voornamelijk op haar schoolvoedingsprogramma’s: elk kind dagelijks een voedzame maaltijd geven op een plek van onderwijs.
Deze maaltijden brengen hongerige kinderen naar de klas en veranderen hun leven ingrijpend.
De maaltijden vullen hun lege magen, zodat ze energie en de kans krijgen om te leren.
Het onderwijs biedt hen de kans op een betere toekomst.
De maaltijden ondersteunen ook gezinnen die het moeilijk hebben om hun eigen kinderen te voeden, terwijl ze ook de landelijke economie een boost geven.

Onze schoolvoedingsprogramma's worden beheerd door vrijwilligers uit de gemeenschap in de landen waar we voedsel leveren. Er zijn bijvoorbeeld meer dan 80.000 vrijwilligers in Malawi die om beurten de dagelijkse maaltijd in elke school bereiden, koken en serveren.

Schoolvoedingscommissies ─ bestaande uit ouders, onderwijzers en vrijwilligers ─ zijn essentieel voor ons werk en één van de eerste zaken die opgericht worden in nieuwe gebieden die Mary’s Meals ontvangen.

Onze controleurs werken nauw samen met deze commissies. Ze brengen regelmatig een bezoek aan scholen om te verzekeren dat de kostbare ingrediënten die we leveren, correct gekookt en geserveerd worden en ze moedigen ook de gemeenschapsvrijwilligers aan.

Waar mogelijk serveren we lokaal geproduceerd voedsel. Dit ondersteunt de lokale gemeenschap, waaronder boeren en ook de regionale economie.

Onderzoek heeft aangetoond dat schoolmaaltijden een reeks positieve gevolgen hebben, kinderen die geen honger lijden, kunnen het meest geconcentreerd onderwijs volgen.

Circa 61 miljoen van de hongerlijdende kinderen in de wereld gaan niet naar school. Ze moeten werken of bedelen om te kunnen overleven.
Zelfs als ze naar school gaan, kunnen ze moeilijker leren omdat ze honger hebben

We voeden momenteel meer dan een miljoen van de armste kinderen op de wereld, elke dag dat ze naar school gaan.

Onze eenvoudige maar effectieve aanpak heeft aan kracht gewonnen en vandaag dienen we maaltijden op voor kinderen in Afrika, Azië, de Caraïben, Oost-Europa en Zuid-Amerika.

Mary’s Meals ondersteunt ook een tehuis voor weeskinderen met HIV in Roemenië

Noodhulp aan kwetsbare regio's overal in de wereld:
Centraal bij al het noodhulpverleningswerk dat we uitvoeren staat steeds ons principe van het voeden van kwetsbare kinderen op een plek van onderwijs.
Mary’s Meals heeft sterke relaties met haar partners die over de hele wereld actief zijn.
In het geval dat zich een noodsituatie voordoet in een gebied waar we een vertrouwde, lokale partner hebben, zullen we samenwerken om de zwaarst getroffenen te bereiken.

Wilt u dit project steunen. Klik hier.

 

Copyright (c) Kontinenten. All rights reserved.