VISIE ZUIDWERKING

goal1

1. Extreme armoede en honger bestrijden
Het zoeken naar duurzame oplossingen voor armoedebestrijding door het steunen en helpen realiseren van projecten in gezondheidszorg, huisvesting, basisonderwijs en creëren van werkgelegenheid.

goal2

2. Basisonderwijs voor iedereen aanbieden
In een groot aantal landen is het heel moeilijk om basisonderwijs te volgen. Dit omdat de ouders het schoolgeld niet kunnen betalen, de kinderen moeten meehelpen in het huishouden of moeten werken (kinderarbeid).

goal3

3. Gelijke kansen voor de vrouwen creëren
Vooral vrouwen in ontwikkelingslanden worden geconfronteerd met discriminatie in onderwijs en werkgelegenheid. Door hen de mogelijkheid te geven onderwijs te laten volgen en een brede waaier van vormingen aan te bieden, krijgen zij meer kansen in de samenleving en versterken zij hun maatschappelijke positie.

goal4

4. De kindersterfte terugdringen
Een enorm aantal kinderen sterft door ziektes, waarvoor reeds vaccins bestaan.
Ook is er een grote kindersterfte door HIV-infecties.
Deze vaccins en medicijnen tegen HIV zijn in deze landen vaak niet beschikbaar.

goal5

5. De gezondheid van moeders verbeteren
Veel vrouwen en tienermeisjes sterven aan complicaties tijdens hun bevalling. Een groot aantal bevallingen gebeurt zonder begeleiding van een vroedvrouw of dokter.
Door het oprichten van gezondheidscentra, huisbezoeken, begeleiding en vorming kan de gezondheid van vrouwen heel wat worden verbeterd.

goal6

6. Hiv/aids, malaria en andere dodelijke ziekten bestrijden
Preventieprogramma's en betere beschikbaarheid van aidsremmers moeten de verspreiding van hiv en aids tegengaan. Ook tuberculose en malaria moeten op een effectieve manier kunnen worden bestreden.

goal7

7. Zorgen voor een duurzaam milieu
Ontbossing en uitputting van landbouwgrond zijn een van de grootste bedreigingen voor de levensomstandigheden van de plaatselijke bevolking.
Ook het ontbreken van drinkbaar water zorgt voor grote gezondheidsproblemen.

goal8

8. Een wereldpartnerschap voor ontwikkeling creëren
Ontwikkelingslanden moeten een eerlijke kans krijgen om een gezonde en duurzame economie op te bouwen. Rijke landen worden dan ook gevraagd om hen de mogelijkheid te geven dit te laten realiseren.

Copyright (c) Kontinenten. All rights reserved.