Visie

Ontstaan
Kontinenten werd in 1970 opgericht, op initiatief van priester Omer Tanghe, met als doel het verlenen van hulp aan ontwikkelingslanden waar landgenoten-ontwikkelingswerkers werkzaam zijn, en ontwikkelingsprogramma's realiseren in samenwerking met lokale organisaties.

Doelstelling
Op deze manier willen wij de kloof tussen Noord en Zuid helpen wegwerken. Hulp en solidariteit zijn de kernwoorden. Wij zoeken naar duurzame oplossingen voor de problemen van armoede en ongelijkheid, het recht op gezondheid en waardig werk.

Vandaag
Kontinenten ondersteunt specifieke projecten van partners; ontwikkelingswerkers en instellingen in ontwikkelingslanden, die voldoen aan onze doelstelling. Wij zijn actief in meer dan 30 landen.

Het gaat vooral om kleinschalige en duurzame projecten, gericht op het verbeteren van de levensomstandigheden van de meest kwetsbare bevolking. Dit in samenwerking met lokale organisaties en groeperingen.
Deze kleinschalige projecten beantwoorden aan reële noden van een gemeenschap en helpen de millenniumdoelstellingen verwezenlijken.

icon row

Om onze doelstellingen te kunnen bereiken werken we ook samen met diverse andere organisaties.

 

 

Copyright (c) Kontinenten. All rights reserved.