Roma-onderwijs:
In Albanië leven tien procent Roma. Heel veel zijn analfabeet. Er bestaan geen of weinig mogelijkheden om de kinderen naar school te laten gaan. Zelfs al wonen ze op 5 km van de school, ze gaan niet. Zij hebben die traditie niet. Hun ouders oefenen niet echt een beroep uit en zijn ook analfabeet. De gezinnen leven van het verzamelen van plastiek om te verkopen. Vroeger verzamelden ze metaal, maar dat wordt nog weinig gebruikt. Het werd teveel gestolen.
Er komen nu al 100 kinderen naar school. Er wordt voor vervoer naar en van de school en hun leermateriaal gezorgd door een Belgische weldoener, die al verschillende projecten in Albanië ondersteunde.
                                                       

                               twee

De Roma zijn meestal moslim. Zij zijn moslim geworden onder de Turkse bezetting. 
Wie moslim was, moest geen belastingen betalen. Daarvoor veranderden veel mensen van godsdienst.
Je kunt de Roma-bevolking er zo uithalen, ze zijn heel donker tot bijna zwart.
Deze mensen kunnen nog volgend extra steuntje gebruiken: in de zomervakantie die in Albanië drie maanden duurt, is het goed dat deze Roma-kinderen terecht kunnen in buitenschoolse activiteiten. Anders bestaat de kans dat deze kinderen en jongeren weer helemaal in hun oude leven hervallen.
Daarom willen wij geld bijeen brengen om deze zomer wat spellen en opvoedend speelgoed aan te schaffen. En vooral investeren in begeleiding om deze zomertijd zinvol door te brengen.

                                     vier

 U wilt meehelpen.  Klik hier.
Copyright (c) Kontinenten. All rights reserved.