Masaka

Projecten Masaka
Hannah Geysens
Marie-Rose Kuramukobwa
 Masakalagereschool4

De organisatie ondersteunt diverse sociale projecten te Masaka – Rwanda.

* Vorming en empowerment vrouwen:
  Vormingscentra voor vrouwen.
  Op het domein werd gestart met een klein centrum voor alfabetisering en educatie voor volwassenen in dienst van de arme bevolking
in de rurale rand van Kigali.

Masakavormingscentrum1        Masakavormingscentrum2

* Onderwijs:
Kleuter- en lagere school te Masaka.
Verdere uitbouw van de lagere school.
Dit alles gesitueerd in de regio Masaka /Kigali .

Masakalagereschool1                   Masakalagereschool2

Masakalagereschool3        Masakalagereschool4

Participatie in diverse projecten de afgelopen jaren :
- 2010/2011 Vormingcentrum en alfabetiseringsproject voor vrouwen te Masaka.
- 2016/2017 Inrichting lagere school te Masaka.

Wilt u dit project steunen. Klik hier
Copyright (c) Kontinenten. All rights reserved.