U wenst Kontinenten vzw financieel te steunen. 

U kunt steunen...

Met een gift: 

Schrijf uw gift over op rekeningnummer

- BE66 7380 3734 7143 KREDBEBB
- BE21 0000 7186 7603 BPOTBEB1

Vermeld de naam van het project dat u wilt steunen!
Belangrijk: eveneens naam en voornaam zoals vermeld op uw identiteitskaart meedelen.

Giften vanaf € 40 per jaar zijn fiscaal aftrekbaar.
(Gelieve bij de mededeling te vermelden uw rijksregister- of ondernemingsnummer 
= vraag FOD financiën, het bedrag van giften wordt automatisch vooraf ingevuld in de personenbelastingaangifte door de FOD Financiën. Juiste en volledige identificatiegegevens zijn hiervoor cruciaal en daarvoor heeft de Federale Overheidsdienst Financiën bij een gift uw rijksregisternummer nodig.)

Met een legaat, duo-legaat:

Wendt u tot een notaris voor bijkomende informatie en advies.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               20121231-community-ring1

Europese privacywetgeving (GDPR)

Om in regel te zijn met de Europese privacywetgeving (GDPR) melden wij u hierbij dat als u op de lijst staat voor een van onze projecten, beschikken wij op over volgende informatie over u: (voornaam,) familienaam, adres en rijksregister- of ondernemingsnummer.
U kunt op eender welk moment vragen om van deze lijst te worden verwijderd. Deze lijst wordt enkel gebruikt voor het verzenden van fiscale attesten. Uw gegevens worden in geen enkel geval doorgegeven aan derden.
We danken u voor het vertrouwen.

Copyright (c) Kontinenten. All rights reserved.