Flores

 
Yayasan Nativitas
Marie-Jeanne Colson 
 Nativitasflores
Colsonmj080616  Marie-Jeanne Colson,
van opleiding lerares
en verpleegkundige,
woont en werkt sedert 1974
op het eiland Flores

Nativitas Flores

De Yayasan (Stichting) Nativitas werd in 1974 gesticht. Over de meer dan 40 jaar werden er meer dan 4.300 kinderen korte of langere tijd opgevangen, samen met vele volwassenen. 40 mensen worden er tewerkgesteld, waaronder verschillende gehandicapten.

Doelstellingen van het project
Vrijwel meteen na haar aankomst op Flores en, geconfronteerd met de schrijnende armoede en de levensomstandigheden van kinderen, richtte Marie-Jeanne de stichting Nativitas - Yayasan Nativitas - op.

nativitasflores161115


De belangrijkste doelstellingen veertig jaar geleden blijven tot op heden relevant:

• Verminderen van de kindersterfte in het district Sikka;
• Helpen en ondersteunen van mindervalide kinderen bij hun ontwikkeling tot volwaardige mensen, hun uitsluiting vermijden en hun integratie in hun familie en gemeenschap bevorderen;
• Meisjes en vrouwen de gelegenheid bieden tot het volgen van onderwijs zodat zij een volwaardige positie in hun gemeenschap kunnen innemen.

Deze doelstellingen worden geconcretiseerd in deelprojecten rond:
• De zelfvoorziening en zelfredzaamheid van de plaatselijke bevolking bevorderen: de vrouwen onderwijzen zodat ze op verschillende vlakken (gezondheid, economisch, landbouw, huishouding) beter worden;
• Coöperatieve samenwerking : de (pleeg)moeders helpen ook mee in de tehuizen en leren “on the job”;
• Maatschappij–opbouw: zodra het kan, gaan de mensen terug naar hun eigen dorp zodat ze de opgedane kennis ook daar kunnen overbrengen;
• Verbetering van de gezondheidszorg: de kinderen en (pleeg)moeders krijgen gezond en voldoende voedsel zodat zij terug kunnen aansterken, en tevens krijgen de (pleeg)moeders lessen in gezondheidszorg;
• Verbetering van de landbouw, gericht op een stabielere voedselvoorziening: de vrouwen worden eveneens onderwezen hoe ze het best de gronden kunnen bewerken en hoe ze groenten moeten telen en dieren kweken;
• Verbetering van de algemene infrastructuur en het leefmilieu: in de moeilijk bereikbare tehuizen wordt er voor zuiver water gezorgd;
• Verdediging van mensenrechten en democratie: de zwaksten in de samenleving (kinderen, mindervaliden en vrouwen) komen in de tehuizen op de eerste plaats.

De tehuizen
Er zijn verschillende tehuizen: Panti Nativitas te Watublapi (1975), Panti Ressurexio te Lekebai (1979), Panti Assumptio te Wolofeo (1980), Panti Maria Visitasi te Blawuk (1989) en het Panti Maria Stella Maris te Nangahure (1996). Verder is er ook nog een buitenhuis te Wairi’i (2004) voor hydrotherapie, een pensionaat voor meisjes lager middelbaar (Ashrama St. Theresia te Nebe, 1992) en een werkplaats en boerderij.

nativitaflores200616

Klimaatproblemen over de jaren
Doordat Indonesië zich in de ‘ring van vuur’ bevindt zijn aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en zware moesson-regen jammer genoeg geen uitzondering. De tehuizen zijn zodanig gebouwd dat zij “aardbeving-bestendig” zijn. Zware aanhoudende regenbuien vergezeld van stormwind leiden echter soms tot grondverzakkingen en daardoor schade.

De laatste grote aardbeving had plaats in 1992. Het epicentrum lag in zee met tot gevolg dat er een grote tsunami ontstond. Hierdoor werd een groot deel van Maumere en omgeving verwoest en waren er meer dan 3.000 doden. Ook het tehuis in Lekebai werd zwaar getroffen. De kinderen en het personeel konden gelukkig nog tijdig het kindertehuis verlaten maar het tehuis werd volledig verwoest. Maanden lang bleven de kinderen en het personeel in tenten wonen. Wegens geldgebrek konden we alleen een eenvoudig bamboehuis bouwen voor de kinderen. Met hulp van een organisatie uit Nederland konden we het kindertehuis opnieuw bouwen.

Eind jaren 90 viel er na een zware storm in Wolofeo eveneens een grote boom op de pas gebouwde slaapzalen, die hierdoor volledig verwoest werden.

Op regelmatige basis werd het tehuis in Nebe-Blawuk (Maria Visitatie) overspoeld door modderlawines van de hoger gelegen velden achter het tehuis.
Eind 2012 was er een ware lawine waardoor de oude muur, keuken, het kapelletje en enkele bijgebouwen volledig verwoest werden.
Daarom werd er in 2013 vanuit Nederland een project opgestart om een heel stevige keermuur te bouwen. Vanwege de grote risico’s, het erg zware werk en daardoor ook de hoge kostprijs, duurde het lang om dit te realiseren. Het was een noodactie die met grote spoed moest worden uitgevoerd, maar wegens geldgebrek niet kon beginnen. Door een groep van 5 tot 15 arbeiders werd zoveel mogelijk doorgewerkt, maar de aanhoudende regen dwong hen tot extra voorzichtigheid en lange wachtperioden. Bijna een jaar lang werd aan het project gewerkt. Gelukkig hebben zich gedurende de gehele werkperiode geen persoonlijke ongelukken voorgedaan (behalve enkele gekneusde enkels). In juli 2015 werd het project officieel afgesloten.

Opwarming van de aarde?
In december 2007 was Indonesië gastland voor de wereldklimaatconferentie.

Indonesië is een van de zwaars bedreigde landen ter wereld. Met zijn 17.000 eilanden, 80.000 kilometer kust en 240 miljoen inwoners loopt Indonesië bijzonder veel gevaar, berichtte de milieuorganisatie WWF.

Een ander pijnpunt is dat de economie sterk afhankelijk is van de ontginning en export van natuurlijke rijkdommen zoals ertsen, mineralen en tropisch bos. Sedert 2007 is Indonesië de grootste producent van palmolie en ook de mijnbouw¬sector kende een grote bloei, maar beide sectoren zijn ook schoolvoorbeelden van groei met een bijzonder zware impact op milieu en klimaat. Ondanks een moratorium op nieuwe concessies in beschermd regenwoud blijft de ontbossing gigantisch en slaagt men er niet in het aandeel van de conversie van landgebruik in de totale uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Indonesië is na China en de Verenigde Staten de grootste broeikasproducent ter wereld. Na het toelaten van de uitbreiding van plan¬tages in veengronden explodeerden die emissies en zelfs met grote inspanningen in de komende jaren kan men de beloofde daling van de uitstoot met 26 procent tegen 2020 onmogelijk behalen.

Meer regen, meer droogte: de gevolgen van de opwarming van de aarde zijn reeds in de hele regio van Azië en de Stille Oceaan merkbaar. In de regentijd regent het heviger dan voordien, wat in de Indonesische hoofdstad Jakarta leidde tot de overstroming van 70.000 woningen en meer dan een half miljoen mensen dakloos maakte. Het zomerseizoen leidt echter op vele plaatsen tot uitdroging.

Muggen: bij hogere temperaturen zijn er ook veel meer muggen, wat meer mensen aan malaria en dengue ziek maakt.

Wat de opwarming van de aarde betreft zijn er vele wetenschappers die denken dat het te laat is om het tij te keren. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zou het normale klimaat in 2029 heter worden dan de pieken uit de periode 1860-2005.

Hopelijk kunnen we door gezamenlijke inspanningen wereldwijd vermijden dat het zo ver komt.

Nativitasflores2006162

Wij danken U van harte voor alle steun, niet enkel voor de herstellingen aan de tehuizen, maar ook voor de bevolking want we verwachten de volgende maanden opnieuw veel extra kinderen in de tehuizen, doordat hun ouders geen eten of schoolgeld meer zullen kunnen betalen.

De kinderen van Flores vzw

Wilt u dit project steunen. Klik hier.

Nativitasflores2     Nativitasflores3 

Nativitasflores4     Nativitasflores5

 
Copyright (c) Kontinenten. All rights reserved.