Asuncion

 
Centro Pa'i Puku   
Mariane Vanhuele.
 03

 

 06

   

08

 07

 

Dankbare herinnering 
aan 
Chris Geersens

Het centrum is een opvoedingsgeheel van integrale plattelandsontwikkeling, aangepast aan de particuliere situatie van de Chaco - een zeer afgelegen streek, zeer dun bevolkt, uitgestrekt en met zeer moeilijke klimatologische omstandigheden. 

Vandaar dat men opteerde voor een centrum waar een 600-tal jongeren gedurende 9 maanden per jaar aan één stuk verblijft en vorming krijgt op vlak van landbouw (biologisch tuinieren, kleinvee), gezondheidszorg, beroepsopleiding (houtbewerking, elektriciteit, sanitair, snit en naad...) en algemene
maatschappelijke en sociaal-politieke vorming.

Installatie van watersilo met betonnen vloer van 300 000 liter om over drinkbaar water te beschikken.

Een nieuw project dat in het centrum werd gestart is de biodigestor (bioverteerder), waarmee uit organisch afval metaangas kan worden geproduceerd. De leerlingen en opvoeders worden gesensibiliseerd over de voordelen van dit systeem en de zorg voor het leefmilieu.

18  19  21

        23  25bis  35  37bis  

     43           40           44   

Wilt u dit project steunen. Klik hier.
Copyright (c) Kontinenten. All rights reserved.